دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان
شعار سال 1400
محرم

اخبار اختصاصی

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی

1399/09/11
گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر صمدی هیئت ممتحنه  و ارزشیابی رشته دکترای علوم سلولی و بافت وزارت بهداشت از دانشکده  پیراپزشکی و فن آوریهای نوین پزشکی لنگرود

گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر صمدی هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته دکترای علوم سلولی و بافت وزارت بهداشت از دانشکده پیراپزشکی و فن آوریهای نوین پزشکی لنگرود

1398/10/07
کارگاه تشخیص مولکولی و بیماری های ژنتیک

کارگاه تشخیص مولکولی و بیماری های ژنتیک

1398/07/02
جلسه هم اندیشی رشته دکترای تخصصی علوم سلولی کاریردی

جلسه هم اندیشی رشته دکترای تخصصی علوم سلولی کاریردی

1398/05/14
تبریک جهت انتصاب جناب آقای دکتر ارسلان سالاری

تبریک جهت انتصاب جناب آقای دکتر ارسلان سالاری

1398/04/19
دانشکده فن آوری های نوین پزشکی

دانشکده فن آوری های نوین پزشکی

1398/04/03
رشته مهندسی بافت در دانشکده فن آوری های نوین پزشکی راه اندازی می شود

رشته مهندسی بافت در دانشکده فن آوری های نوین پزشکی راه اندازی می شود

1398/03/07
آرشیو