هدف کلی رشته علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت 

 

هدف کلی از تدوین و اجرای برنامه رشته علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت تامین و تربیت دانش آموختگانی است که متناسب با مقطع رشته بتوانند در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی و صنعتی مرتبط با نظام سلامت مفید و موثر باشند این اهداف عبارتند از :

  •       تربیت دانش اموختگان برای تامین نیرو های لازم جهت ارتقاء سطح پژوهش و آموزش در زمینه مهندسی بافت در پزشکی و علوم سلولی مولکولی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته .
  •       تربیت نیروی انسانی متخصص جهت کمک به کادر درمانی به عنوان عضو تیم سلامت
  •       تربیت افراد جهت مشاوره و همکاری با پزشکان
  •       کمک به صنعت در تولید سلول ها
  •       تامین نیروی متخصص برای هدایت موسسات تولیدی و پژوهشی جهت تولید فراورده های مهندسی بافت.
  •       تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء سطح سلامت با بکارگیری محصولات و تکنیک های مهندسی بافت.
آخرین بروز رسانی : 20 مهر 1400