اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی

 

دکتر محمّد رحمتی

مسئول برنامه‌ریزی گروه

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

mrahmati.ch@gmail.com

طرح های تحقیقاتی

 

دکتر مهریار حبیبی رودکنار

استاد فرآورده‌های بیولوژیک

mhr376@yahoo.com

    طرح های تحقیقاتی  

               

                     

 

 

دکتر عقیل اسماعیلی بندبونی

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

aghilesmaeili62@gmail.com

طرح های تحقیقاتی

 

دکتر ایرج نیکوکار

استاد باکتری‌شناسی پزشکی

nikokariraj@yahoo.com

طرح های تحقیقاتی

 

دکتر مهدی عوضعلی‌پور

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

(استاد مدعو)

evazalipour@yahoo.com

طرح های تحقیقاتی

 

 

دکتر نوید پورزردشت

استادیار بیوشیمی

(استاد مدعو)

pourzardosht@yahoo.com

طرح های تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1400