بدینوسیله لیست مداخلات انجام شده در مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پرستاری مامایی – پیراپزشکی شرق گیلان به شرح زیر اعلام می گردد:

 

الف. تکنیک اندازه گیری برخی از پارامترهای حیوانات آزمایشگاهی و تفسیر پارامترهای اندازه گیری شده نظیر: ضربان قلب، الکتروکاردیوگرافی و ثبت و تفسیر انواع آریتمی های قلبی، پالس اکسی متری، ثبت درجه حرارت  

ب. انجام جراحی قلب باز، جراحی مغز، اوارکتومی، استریوتاکسی، تراکئوستومی

ج. کاتترگذاری (کاتتر 50  (PE  در شریان های کاروتید، فمورال و مزانتریک و ورید ژگولار

د. ثبت الکتروکاردیوگرام از حیوانات آزمایشگاهی و تفسیر انواع آریتمی های قلبی

ه. ایجاد مدل های فارماکولوژیکی و جراحی بیماری های قلبی – عروقی، دیابت، التهاب پوستی، سوختگی، مطالعه درد، ایجاد و مطالعه ایسکمی سیستم مرکزی اعصاب (تکنیک  MACO)، آلزایمر، حافظه و مولتیپل اسکلروزیس(MS)  در حیوانات آزمایشگاهی و انواع تزریقات (داخل صفاقی، زیرجلدی، داخل جلدی، عضلانی وریدی)، خونگیری مستقیم از قلب، گاواژ ، سنداژ مجاری اداری، القاء بیهوشی، مقید سازی، آتانازی، تجویز دارو و عصاره های گیاهی از طریق رکتال در حیوانات آزمایشگاهی (موش سوری، رت، خوکچه هندی، هامستر وخرگوش)

 

در ضمن این مرکز امکانات نگهداری از موش صحرایی، موش سوری و خرگوش را جهت انجام تحقیقات و پژوهش های علمی دارد.

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1400