نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی گل شکن
 
سمت : مسئول راه اندازی دانشکده فن‌آوری های نوین پزشکی
 
رشته تخصصی : دکتری شیمی آلی
 
مرتبه علمی : استادیار
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400